Контакты Измаильского горрайонного центра занятости

 • Приемная 2-51-25
 • Диспетчер-консультант 2-33-62
 • Отдел активной поддержки безработных 2-07-18
 • Отдел организации взаимодействия с работодателями 2-15-17           2-15-03
 • E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
 • Адрес: пр-т Суворова, 32, м. Измаил, Одесская обл., 68600

Закон"Про зайнятість населення"

З 1 січня 2013 року набрав чинності  Закон України «Про зайнятість населення», який був підписаний Президентом України 5 липня 2012 року

Статус безробітного і виплата матеріального забезпечення

Відповідно до нового закону, людина, яка не працює і звернулася до центру зайнятості в пошуках роботи, відтепер отримуватиме статус безробітного з першого дня реєстрації в центрі, якщо підходяща робота для неї відсутня. Причому, звертатися можна до будь-якого центру зайнятості - незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування особи. Допомога по безробіттю виплачується з восьмого дня після реєстрації особи в центрі зайнятості.

Розмір максимальної допомоги по безробіттю тепер не обмежується середньою зарплатою по регіону, де зареєстрована особа, що має статус безробітного, а буде єдиним по всій Україні і становитиме чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

Захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населення та обов'язки роботодавців

З 1 січня 2013 року забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам (за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися винятково особами певної статі), висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Роботодавці зобов'язані забезпечувати гідні умови праці, які відповідають вимогам законодавства у сфері оплати праці, охорони і гігієни праці.

Роботодавцям забороняється застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.

Посилення додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню

До категорій громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, тепер належать не тільки матері з малолітніми дітьми чи самотні матері, а взагалі один із батьків або особа, яка їх замінює, якщо вона має на утриманні дітей віком до шести років або виховує без одного з подружжя дитину віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда.

Серед інших соціально вразливих категорій, неконкурентоспроможних на ринку праці - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, звільнені після відбування покарання; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу; особи, яким залишилося десять і менше років до настання права на пенсію за віком; інваліди, які не досягли пенсійного віку; особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Для працевлаштування зазначених вище категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до неконкурентоспроможних на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися до служби зайнятості за укомплектуванням вакансій фахівцями з числа безробітних.

Громадські роботи та інші види тимчасової зайнятості

Новий закон визначає громадські роботи суспільно корисними, такими, що організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Фінансування таких робіт для зареєстрованих безробітних та працівників на підприємстві, які перебувають у простої, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів пропорційно рівними частинами. Такі виплати спрямовуються на заробітну плату осіб, що беруть участь у громадських роботах, оплату їхнього проїзду до місця тимчасової роботи та інші витрати, необхідні для організації робіт.

Окрім того, роботодавці можуть організовувати для безробітних та інших категорій осіб строком до шести місяців роботи, що мають тимчасовий характер. З безробітними, які залучаються до виконання таких робіт, укладають трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів. Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

Допомога по частковому безробіттю

Статтею 47 Закону передбачається механізм надання підприємствам коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Нові стимули для роботодавців

Новим законом передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості упродовж двох років.

При цьому право на компенсацію мають роботодавці, у яких відсутня заборгованість по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство. Компенсація надається на один рік за умови, що працівника не буде звільнено також упродовж наступного року. Однак у випадку звільнення роботодавець повертає отримані кошти в повному обсязі або працевлаштовує на це робоче місце іншого безробітного.

Важливим законодавчим нововведенням є також стимулювання суб'єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки. Так, суб'єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі єдиного внеску. При цьому працівники, які були прийняті на роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця.

Молодь на ринку праці: перше робоче місце

Студенти останніх курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів мають право на стажування у роботодавців строком до шести місяців. Відтак до їхньої трудової книжки в обов'язковому порядку буде внесено запис про проходження стажування. Власне, це свідчитиме про набуття певного досвіду роботи. Студенти проходитимуть стажування за індивідуальною програмою під керівництвом наставника. На період стажування на стажерів поширюються всі права і соціальні пільги, встановлені для працівників, які займають відповідні посади.

Закон стимулюватиме молодих спеціалістів, які вирішили поїхати працювати у сільську місцевість. Із метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, розташованими в таких населених пунктах, надаються житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України. Якщо ж молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менш ніж десять років, житло передається йому у власність.

Вік навчанню не перешкода: нові професії та спеціальності для категорії громадян «45+»

Згідно з новим законом, громадяни віком від 45 років зі страховим стажем не менше ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для оплати навчання нової професії або підвищення своєї кваліфікації.

Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Професійна орієнтація і професійне навчання - нові можливості

Відповідно до статті 35 Закону, професійне навчання зареєстрованих безробітних організується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних. Це профнавчання здійснюється в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання.

Для підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці та сприяння їх самозайнятостіорганізовуватиметься професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими професіями, що мають попит на ринку праці.

Фінансування професійного навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за рахунок коштів страхового Фонду на випадок безробіття. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», державна служба зайнятості має право створювати центри професійної орієнтації населення в тих регіонах, де в цьому виникає потреба.

Упорядкування діяльності кадрових агенцій

Полегшити пошук роботи безробітним зможе приведення діяльності кадрових агенцій у відповідність до європейських стандартів, зокрема щодо безоплатності їхніх послуг для громадян. Зазвичай в Україні звернення до кадрових агентств для тих, хто шукає роботу, закінчуються не досить результативно. Сплачуючи за пошук вакансії, шукачі роботи не отримують жодних гарантій на працевлаштування. Новим законом передбачено, що оплата послуг з працевлаштування здійснюється винятково роботодавцем, якому надано такі послуги.


Шукаючим роботу

Актуальні вакансії станом на 04.01.2013


 1. ЦРЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ акушерка 1 292.00 працювати у с. Ларжанка
 2. ЦРЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ акушерка 1 292.00 працювати у с. Комишівка
 3. ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ бухгалтер 1 500.00 працювати у відділі кап.будівництва, володіти офісною технікою, державна служба
 4. ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР водій автотранспортних засобів 1 450.00 перевезення ув'язнених, мати службу  у Збройних Силах України
 5. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  №16 вчитель середнього навчально-виховного закладу 1 424.00 викладати німецьку мову
 6. КОРОНА- ПЛЮС ТОВ головний бухгалтер 3 000.00 володіти програмою 1 С бухгалтерія
 7. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ головний економіст 1 322.00 державна служба, володіти офісною технікою
 8. СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ керівник гуртка 1 376.00 виготовлення іграшкових сувенирів
 9. ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2372 кухар 1 305.00 готувати їжу військовослужбовцям, проїзд  оплачують, гнучкий графік роботи
 10. ДНЗ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" майстер 1 770.00 працювати старшим майстером, щомісячно  85 % надбавка
 11. ДНЗ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" майстер виробничого навчання 1 590.00 працювати у групі водіїв, наявність категорій В, С
 12. СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ майстер з ремонту 1 149.00 ремонт верстатів:  токарного, фрезерувального
 13. ДУНАЙСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ машиніст бульдозера (будівельні роботи) 1 323.00
 14. ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" машиніст екскаватора 3 200.00 мати посвідчення (бульдозерист. екскаваторник, грейфер)
 15. ДУНАЙСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ машиніст екскаватора 1 323.00
 16. ДУНАЙСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ машиніст скрепера (скреперист) 1 243.00
 17. СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" ТОВ машиніст-кранівник 2 000.00 за умови  навчання
 18. ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" менеджер (управитель) з постачання 2 000.00 забезпечення виробництва сировиною та матеріалами, можливо відрядження, володіти комп'ютерною технікою
 19. ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ методист 1 396.00 відповідальний за психологічну службу в районі
 20. УКРПОШТА ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ  N5 УДППЗ оператор поштового зв'язку 1 500.00 працювати у головній  касі, володіти офісною технікою та комп' ютером
 21. ГАЛУЩЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА продавець непродовольчих товарів 1 200.00 працювати у с. Броска, торгувати в магазині садовим інветарем, квітами
 22. КОСТУСЄВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ продавець непродовольчих товарів 1 200.00 торгівля автозапчастинами
 23. ЗАГАЛЬН. ШКОЛА N 5 ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗУМОВ. РОЗВИТКУ сестра медична з дієтичного харчування 1 200.00 працювати з 8-00 до 12-00
 24. ПАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" слюсар з ремонту автомобілів 2 600.00 ремонт автотранспортних засобів
 25. ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ спеціаліст державної служби 2 100.00 Головний спеціаліст відділу маркетингу продукції рослинництва, тваринництва та їх переробки управління АПР
 26. ДУНАЙСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ столяр 1 137.00 Ізмаїл та Ізмаїльський район
 27. ДНЗ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" тесляр 1 427.00
 28. ДУНАЙСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ тракторист 1 137.00
 29. КРУТЕВИЧ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ фармацевт 1 800.00 працювати у аптеці пр.Суворова, 37/4
 30. КРУТЕВИЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА фармацевт 1 800.00 працювати у аптеці пр.Леніна, 3/8

Професійне навчання

Календарний план-графік формування груп ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» на 2013 р.

1 Продавець непродовольчих товарів, 3 р. 24 06.11.2013 – 10.04.2014

Кухар,3 р.  30  07.11.2013 – 29.04.2014

Столяр, 2р.  24  08.11.2013 – 03.04.2014

Перукар  30  12.11.2013 - 11.04.2014

Штукатур, 2 р.  24  14.11.2013 – 11.02.2014

Педикюрник, 2р. (ІІ клас)  20  15.11.2013 – 12.02.2014

Лицювальник-плиточник, 2 р.  24  18.11.2013 – 27.01.2014

Електрогазозварник, 2 р.  24  20.11.2013 – 24.04.2014

Покоївка  20  25.11.2013 – 06.02.2014

10  Контролер-касир, 3 кат.  24  27.11.2013 – 30.04.2014

11  Адміністратор  20  29.11.2013 – 30.04.2014

Короткотермінові курси

Курси підприємницької діяльності в сфері малого бізнесу  15  04.11.2013 – 15.11.2013

Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (національний стандарт, програма «1С бухгалтерія»)  15  11.11.2013 – 22.11.2013

Виконання робіт на ПК за програмою користувача  15  18.11.2013 – 29.11.2013

Грудень

Професійно-технічне навчання

Касир торгового залу, 3 кат.  24  04.12.2013 – 18.02.2014

Електромонтажник с освітлення та освітлювальних мереж, 2 р.  24  09.12.2013 – 15.05.2014

Офіціант, 3 р.  30  16.12.2013 – 22.05.2014

Електрогазозварник, 2 р.  24  19.12.2013 – 28.05.2014

Манікюрник, 2 р.  30  19.12.2013 – 19.03.2014

Короткотермінові курси

Курси підприємницької діяльності в сфері малого бізнесу  15  02.12.2013 – 13.12.2013

Семінари для безробітних

Проведення семінарів для безробітних з 28.01.2013 по 01.02.2013

 1. 1/28/13 9:00 Семінар "Техніка пошуку роботи". Друга сесія "Використовуй власний досвід" к 307 Степаненко Лариса Василівна
 2. 1/28/13 11:00 Семінар "Техніка пошуку роботи". Друга сесія "Використовуй власний досвід" к 307 Іваненко Наталія Василівна
 3. 1/29/13 9:00 Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці регіону к 304 Степаненко Лариса Василівна
 4. 1/29/13 10:00 Семінар "Техніка пошуку роботи". Перша сесія "Оволодій ситуацією" к 304 Степаненко Лариса Василівна
 5. 1/29/13 11:00 Семінар "Особливості зайнятості молоді" к 307 Іваненко Наталія Василівна
 6. 1/30/13 9:00 Інформаційний семінар "Як розпочати свій бізнес?" к 307 Степаненко Лариса Василівна
 7. 1/30/13 11:00 Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці регіону к 304 Іваненко Наталія Василівна
 8. 1/30/13 12:00 Семінар "Техніка пошуку роботи". Перша сесія "Оволодій ситуацією" к 304 Іваненко Наталія Василівна
 9. 1/30/13 14:00 Тренінг к 212 Степаненко Лариса Василівна
 10. 1/31/13 9:00 Семінар "Техніка пошуку роботи". Третя сесія "Удосконалюй методи пошуку роботи" к 307 Степаненко Лариса Василівна
 11. 2/1/13 9:00 Семінар "Техніка пошуку роботи". Четверта сесія "Знайди додаткові резерви з нашою допомогою" к 307 Степаненко Лариса Василівна

Семінари для роботодавців

План проведення семінарів для роботодавців у Ізмаїльському міськрайонному  центрі зайнятості на  січень 2013 року

Змішана категорія роботодавців: 04.01.2013 о 10.00 каб.212 2-й поверх Бурлаку Т.О. Дудник І.М.

1. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ст.14 Закону України «Про зайнятість населення». Забезпечення інформування роботодавців з питань зайнятості неповнолітніх та дітей-сиріт, у тому числі шляхом працевлаштування на перше робоче місця за умови компенсації  єдиного внеску роботодавцям.

1.1. Кадрове діловодство в питаннях та відповідях. Диференційний підхід до визначення розміру заробітної плати найманих працівників.

Змішана категорія роботодавців:  09.01.2013 о 10.00  каб.212 2-й поверх  Бойнегрі Г.С. Бурлаку Т.О.

2. Сприяння зайнятості населення відповідно до нового Закону України «Про зайнятість населення».

2.1.  Забезпечення інформування роботодавців з питань зайнятості неповнолітніх та дітей-сиріт, у тому числі шляхом працевлаштування на перше робоче місця за умови компенсації  єдиного внеску роботодавцям.

Змішана категорія  роботодавців:  каб.212 2-й поверх 

3. Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентноспроможні на ринку праці відповідно до ст.26  нового Закону України «Про зайнятість населення». Забезпечення інформування роботодавців з питань зайнятості неповнолітніх та дітей-сиріт, у тому числі шляхом працевлаштування на перше робоче місця за умови компенсації  єдиного внеску роботодавцям.  11.01.2013 о 10.00  Маковська Т.П. Бойнегрі Г.С.

3.1. Стимулювання створення нових робочих місць в пріоритетних видах економічної діяльності (ст.27 нового Закону України «Про зайнятість населення»). 

Категорія роботодавців – ФОП: каб.212 2-й поверх 

4. Основні аспекти при реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю. Визначення розміру заробітної плати працівників з урахуванням специфіки обов’язків працівника.  16.01.2013 о 10.00  Бондаренко Г.Ф. Бойнегрі Г.С.

4.1. Питання кадрового діловодства у ФОП. 

Змішана категорія  роботодавців:  каб.212 2-й поверх 

5. Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах. Розширення можливостей для підвищення конкурентноспроможності молоді відповідно до ст.28, 29  нового Закону України «Про зайнятість населення».  18.01.2013 о 10.00  Бурлаку Т.О.    Бойнегрі Г.С.

5.1. Компенсація єдиного внеску роботодавцям за умови працевлаштування молоді на перше робоче місце. 

Змішана категорія роботодавців:  каб.212 2-й поверх 

6. Права та обов’язки роботодавців у рамках соціального діалогу відповідно до ст.50  нового Закону України «Про зайнятість населення».  23.01.2013 о 10.00  Маковська Т.П. Бойнегрі Г.С.

Змішана категорія  роботодавців:  каб.212  2-й поверх  Бурлаку Т.О.    Бойнегрі Г.С.

7. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість відповідно до ст.53  нового Закону України «Про зайнятість населення».  25.01.2013 о 10.00