Баннер
Баннер

Поиск
Реклама

В Україні триває процес чергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 28 жовтня поточного року.


Пунктом 2 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передбачено, що виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес.

Відповідно до статей 30 - 32 Закону контроль за законністю у вказаній сфері віднесено до компетенції Центральної, окружних та дільничних виборчих комісій.

Проте, до органів прокуратури області надходять окремі скарги, заяви та повідомлення, які тим чи іншим чином стосуються виборчого процесу.

азом з цим, слід зазначити, що повноважень щодо здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням виборчого законодавства Законом України «Про вибори народних депутатів України» не передбачено.

На органи прокуратури  чинним КПК покладено обов’язок  розслідування кримінальних справ  за ознаками злочинів, передбачених статтями 157-159¹ КК України, а саме за фактами:

перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи  діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК України);

фальсифікації виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікації підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікації відомостей Державного реєстру виборців (ст. 158 КК України);

голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст. 158¹ КК України);

незаконного знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158² КК України);

порушення таємниці голосування (ст. 159 КК України);

порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) (ст. 159¹ КК України).

Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено відповідальність за порушення порядку ведення та формування Державного реєстру виборців; використання та ознайомлення зі списками виборців; проведення передвиборної агітації; надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії; замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість; ненадання копії виборчого протоколу; невиконання рішення виборчої комісії; відмову у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи; порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів (ст.ст. 2127 - 21220 КУпАП).

У вказаних справах  про адміністративні правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів  внутрішніх  справ  (ст.ст.2127,  2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220 КУпАП); Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її  представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (ст. 2129 КУпАП); голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії (ст.ст.21211, 21215, 21220 КУпАП); кандидати, уповноважені  особи,  офіційні спостерігачі (ст.ст.21216,  21218, 21220 КУпАП).

Тому, звернення, у яких наведено доводи щодо вчинення адміністративних правопорушень, підлягають розгляду в органах внутрішніх справ, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, її представниками в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, виборчою комісією, кандидатами, уповноваженими особами та офіційними спостерігачами відповідно до компетенції, визначеної ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справи про вказані  адміністративні правопорушення розглядають судді  районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Крім того, згідно з вимогами розділу XIII Закону України «Про вибори народних депутатів України» та Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою ЦВК від 31.07.2012 № 133, виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

рішення, дії чи бездіяльність ЦВК, члена ЦВК;

рішення чи дії окружної виборчої комісії;

рішення, дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії;

рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб;

рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;

дії чи бездіяльність уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій, крім порушень, що мали місце під час голосування.

Водночас до відповідної  виборчої комісії оскаржуються:

бездіяльність окружної виборчої комісії;

рішення чи дії партії, яка висунула кандидатів у депутати (крім рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або виключної компетенції);

дії чи бездіяльність кандидата в депутати;

рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена;

порушення, які мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами партій, довіреними особами кандидатів у депутати, офіційними спостерігачами від партій, кандидатів у депутати або громадських організацій.

Ураховуючи викладене, з метою оперативного реагування на порушення, пов’язані з виборчим процесом із скаргами необхідно звертатись до відповідних органів згідно їх компетенції, визначеної чинним законодавством.

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України «Про вибори народних депутатів  України» органи виконавчої влади, а також суди, виборчі комісії, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) під час виборчого процесу організовують свою роботу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування.

Ізмаїльська міжрайонна прокуратура в 

Одеської області


26 Октября 2012 год
Читайте также:
Измаил Сегодня